දැන්නම් ස්වාප්නට නැන්දම්මගෙන් ගැලවීමක් නැතිවෙයි. මෙන්න ස්වාප්නගේ අලුත්ම සරාගී චයාරුප පෙළ

Life Story

ස්වප්නා බොහෝ කාලයක් පුරා අපේ රටේ ප්‍රේක්ෂකයන් රස වින්ද ඉන්දියන් ටෙලි කතවක් ඉතින් අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ ආදරයට පත් ලස්සන ටෙලි කතාවක් තමයිස්වප්නා කියන්නේ ඉතින් එහි ප්‍රදහන චරිතය තමයි සවප්නා ඒ වගේම සුරාජ් සවප්නගේ සැමියා ඒ වගේම ස්වාප්නාට බොහෝ කරදර කර පසුව අයව නැතුවම බැරි කෙනා අයගේ නැන්දම්මා තොෂි සහ තවත් චරිත බොහොමයකින් අප අතරට පැමිණි මෙම ටෙලි සිත්තම ඉන්දියාවේ ටෙලි නිරමාණයක් වනවා. ඉතින් අද වන විට ලංකාවේ බොහෝ නාලිකා වල ඉන්දියන් ටෙලි කතා අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ කොහොම තිබ්බත් බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් ආදරෙන් අසාවෙන් බැලු ටෙලි සිත්තමක් තමයි සවප්නා කියන්නේ ඉතින් මේ දිනවල බොහෝ දෙනෙකුගේ කතවට ලක් වී තිබෙන දෙයක් තමයි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සවප්නා වැස්සේ තෙමෙන සරාගී චයාරුප කිහිපයක් සංසරණය වනවා. ඉතින් අද අපි හිතුවා එම චයාරුප පෙළ ඔබටත් ගෙන ඒමට

1 2 3 4 5 67 8
9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *