40 පැන්නත් තාම කෙල්ල වගේ සිටින ටෙලි තරයේ පෙම්වතිය සෙමිනි ඉද්දමල්ගොඩ දැන් ගෙවන ජිවිතේ

Life Story

සේමිණි ඉද්දමල් ගොඩ කිවුවහම නම් බොහෝ දෙනෙකුට සිරස ටීවී නාලිකාවේ යර්ස් බොස් මතක් වනවා ඇති. ඉතින් දක්ෂ ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනියක් වන ඇය දැන් ව්‍යාපාරිකාවක්. ඇය කරන ව්‍යාපාරය අමුතුම එකක් ඒ තමයි ආරක්ෂක සේවයන් සපයන ආයතනයක් පවත්වාගෙන යාම ඒ තම ස්වාමියා පොලිස් නිලධාරියෙකු වූ නිසයි. ඉතින් ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනියක් වශයෙන් කලාවට බොහෝ ලැදි ඇය කළුවර ගෙදර, ස්වයං ස්වයංජාත, වැනි ටෙලි නාට්‍ය රාශියකට රංගන දායකත්වය දක්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම වගේම යකඩ පිහාටු, සුදු හංසි ,සිනහව අතරින්… වැනි බොහෝ චිත්‍රපට හරහාද රසික ආදරය සහ ජනප්‍රියත්වය දිනා ගැනීමට ඇය සමත් වුනා. ඉතින් දැන් අපිට ඇයව වැඩිය ටෙලි තිරයේ දක්නට නොලැබුනත් ප්‍රේක්ෂක ආදරය සහ ජනප්‍රියත්වයේ නම් කිසිඳු අඩුවක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ නෑ. ඉතින් අද අපි හිතුවා මේ නිහතමානී සුරුපින්යගේ සුන්දර චයරුප පෙළක් ඔබට ගෙන ඒමට

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *