සුද්දී පැටියෙක් වගේ සිටින පුංචි එලිනා සමගින් travel with wife චමී සහා කසුන් ගෙවන ජිවිතේ

Life Story

travel with wife කිව්වාම අද වෙද්දී ලංකාවේ නොදන්නා කෙනෙක් නැහැ.ඒ වගේම ඒ දෙන්න දැන් තුන්දෙනෙක් වෙලා.ලංකාව වටේම ඇවිදින මේ දෙන්නාට ලංකාවේ විශාල පිරිසකගේ ආදරේ ලැබෙනවා,ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ මේ ආදරණිය පුංචි කැදැල්ල ගැන.දුම්රියේ යන්න ඇවිත් එතැනදී හමුවී ආදරවන්තයින් වී අද වෙද්දී විවහා වී සුන්දර විවහා දිවියක් ගෙවනවා ඉතින් ඒ පුංචි කැදැල්ලට අලුතෙන්ම ආපු කෙනා තමා පුංචි එලීනා.එලිනාට රටක් ආදරේ කරනවා මේ වෙද්දී ඒ තරමට එලිනා මිනිසුන් අතරට ගොස් හමාරයි.අද වෙද්දී එලිනා මේ පුංචි කැදැල්ලට ඇවිත් මාස හයක් වනවා.ඒ ගැන සදහන් කරමින් ඔවුන් ඔවුන්ගේ සමාජමාද්‍ය ගිණුමේ සටහනක්ද තබා තිබුනා,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ පුංචි එලිනා සමගින් චමී සහා කසුන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන එන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *