දුප්පත්ව ඉපදී අද මුළු රටක්ම දන්නා ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනි අමිලා නදීෂානි දැන් ගෙවන ජිවිතේ

Life Story

අමිලා නදීෂානි කියුවහම නම් අද වන විට නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් සිරස සුපර්ස්ටාර් වේදිකාවෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට පැමිණි බොහෝ ජනප්‍රියත්වයක් සහ ප්‍රේක්ෂ ආදරයක් ඇය දිනා ගැනීමට සමත් වුනා. ඇය කලාවට පැමිණියේ මිර අවුරුදු 14 කර පමණ පෙරයි. ඉතින් උපතින් දුපත්ව ඉපදී ගීත ගායනයට දස්කම් දැක් වූ ඇය තමන්ගේ හීනය සැබෑ කරගැනීමට ඉතා දක්ෂ අන්දමෙන් කටයුතු කර අද වන විට මුළු රටක් හඳුනන දක්ෂ ගායිකාවක් වී හමාරයි. ඇය මේ වන විට විශාල ගීත නිරමාණ රැසක් ප්‍රේක්ෂකයන් හට ලබා දී තිබෙනවා. ඇය මේ වන විට දෙදරු මවක් වනවා. ඉතින් දුවෙක් සහ පුතෙක් ඉන්න ඇය දැන් කාර්යබහුල මවක් නිසා අපට දැන් ඇයව දැකගන්නට නම් ලැබෙනවා නම් බොහොම අඩුයි. ඉතින් අමිලා සැමියා සහ දරුවන් සමඟ ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප පෙලකුත් අද අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *