මහනුවරට පැමිණි තරුණයා මැටි ගුලියකින් ගෞතම බුදුන්ගේ අනුරුවක් මවපු හැටි චයාරුප 14

Life Story

කාලෙකදී කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් වෙලා ලංකාවම වෙනස් කරන දෙයක් කළා ඔබට මතක ඇතිනේ ඉතින් ඔයාලත් යන්න ඇති චිත්‍ර ඇන්දා පල සිටුවව්වා තව තව දේවල් ගොඩාක් කරා ඉතින් මහනුවරත් මේ වගේම දෙයක් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් වෙලා කරා.ඉතින් නුවරට ආවා එක කොල්ලෙක් එයාගේ නම තමයි අමරනාත් දිනේෂ් මුර්ති සහ කැටයම් කරුවෙක්.අපේ බෂාවෙන්ම කියනවනම් සුපිරිම වැඩ්ඩෙක් ඉතින් මැටි ගුලියක් අරගෙන අපේ ගෞතම බුදුන්වහන්සේගේ අනුරුවක් පැය ගණනක් ඇතුලතදී ඔහු හැදුවා මේ ඔබට පෙන්නන්න හදන්නේ අන්න ඒ ඔහුගේ ඒ විශ්මිත හැකියාවයි.ලංකාවම වෙනස් කරන්න දගලපු තවත් එක කොල්ලෙක් ඔහු ඉතින් අපි ඔහුට තවත් මේ වගේ විශ්මිත හැකියාවන් හැමදාම අපේ රට තුල කරන්න ලැබේවායි කියා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබත් බලන්නකෝ මේ ඔහුගේ විශ්මිත හැකියාව.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *