හංසමාලිගේ අඟ පසඟට සේවලයන් සේ ලොල් වී පෙම්වතුන් සැමියන් ගෙදර ගැනිගෙන් හොයන්නේ ඒවා පියුමි

Gossip

ඊයේ දිනයේ සිදුවූ සිදුවීම මේ වෙද්දී ලංකාවේ නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම්.ඉතින් මේ වෙද්දී එක එක්කෙනා එක එක කතා ලියනවා කියවනවා ඉතින් මේකත් ඒ වගේම එකක් පියුමි ඇගේ සමාජ මාද්‍ය ගිණුමේ සටහන් කර තිබුනා. මේ කොට්ටාසයකට හංසමාලි ගේ මේ break නැති කට ඇරෙන්න අනිත් හැමදේම හොඳයි.කෙලින් නොකිව්වට හංසමාලිගේ අඟ පසඟට සේවලයන් සේ ලොල් වී ගෙදර ගැහැණියත්.love කරන කෙල්ලත්.හංසමාලි වගේ වේනම් සිත සිතා දුක සේ දිවි ගෙවන්නේද මේ කොට්ටාසයමය.හංසමාලි කතා කරනකොට මේ ලාංකීය බියගුළු යුග පුරුෂයන්ගේ හීනමානයට වදිනවා මාරම පහරක් මේ බියගුළු ලාංකීය යුග පුරුෂගේ හීනමානය තියෙන්නේ කකුල් දෙක මැද්දේ.ඒකයි එතනට වැදුනහම ඉවසගන්න බැහැ අන්න එකයි එතනට බය.කියලත් එම සටහනේ තිබෙනවා ඉතින් සම්පුර්ණ සටහන ඔබට පහතින් බලන්න පුළුවන්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *