40 පැනලත් තම කෙල්ල වගේ ඉන්න මේධා දරුවන් සහ සැමියාගෙන් වෙන් වී දැන් ගෙවන ජිවිතේ

Life Story

මේදා ජයරත්න කියන්නේ අපේ රටේ සිටින දක්ෂ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්. සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ වන විට විශාල ප්‍රසිද්දියක් ලබා සිටින ඇය අපට ටෙලි තිරයේ නම් වැඩිය දැක ගැනීමට නම් ලැබෙන්නේ නෑ. ටෙලි තිරයේ නැති වුනත් විවිද වැඩසටහන් සඳහා නම් ඇය සම්බන්ද වී තිබෙනවා. ඉතින් මේ දිනවල වැඩිපුර ප්‍රසිද්දියක් ලබා තිබෙන හිරු මෙගා ස්ටාර් හරහා නම් අපට ඇයගේ දක්ෂතා දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් යට වයස අවුරුදු 40 ක් වුවත් ඇයගේ නර්තනයන් සහ රංගනයන් ප්‍රේක්ෂකයන අතර ඉතා කැපී පෙනෙන බව නම් අප හොඳින්ම දන්නා කරුණක් වනවා. ඉතින් ඇයගේ විවයේ වෙන් වීමත් සමඟ සැමියාගෙන් වෙන්වී දරුවන් අතහැර තනිවම සිටිනවා ඇය මවක් වුවත් තාම ඉතා සුන්දර රු සපුවක් හිමි සුන්දර කාන්තාවක් වනවා. ඇය ටෙලි නාට්‍ය සඳහා මවකගේ චරිත කිරීමට අකමැති බව ඇය පුවත් පතකට පවසා තිබුනා. මොකද එම නිසා ඇයට එය ලොකු අසාධාරණයක් වන නිසා. අයගේ වයස තම නොප්ර්න්ර්ණ නිස්ස වැඩිපුර ඒ වගේ චරිත ලැබුණු නිසා රංගනයෙන් ටිකක් ඇත් වී ඉන්න බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉතින් ඇය අගේ සුන්දරත්වය රැකගැනීමට ජිම් යන බවත් අපා දැනගන්නට ලැබුනා. ඒ වගේම තාම කෙල්ල වගේ සිටීමේ ලොකුම රහ ගැන ඇය පුවත් පතකට පවසා තිබුනේ ඇය වැඩිපුර සිනහවෙන් සහ සතුටින් මානසික නිදහසින් ජිවත් වන නිසා අයගේ සුන්දරත්වය අද නොවන බවයි. ඉතින් මේ සුන්දර මේධාගේ අලුත්ම චයාරුප පෙලකුත් අපි අද ඔබට ගෙන අවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *