කවුරුත් නොදුටු නිවේදක හරේන්ද්‍ර ජයලාල් ගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චයාරුප 20 මෙන්න

Life Story

ස්වර්ණවාහිනියේ කැපී පෙනෙන නිවේදකයෙක් තමා හරේන්ද්‍ර ජයලාල් කියන්නේ.දැන්නම් ස්වර්ණවාහිනියේ පෙන්න ඉන්නේ අමා දහර වැඩසටහනේ පමණයි.හැබැයි මේ ලගදිනම් ලංකාවේ නැවතත් කතා බහට ලක්වුනා හරේන්ද්‍ර ජයලාල් කියන චරිතේ.ඉන්දියාවේ කල්පනා චව්ලා ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ ගගනගාමිනිය වන කල්පනා චව්ලා නැවතත් ලංකාවේ ඉපදිලා කියන කතාවත් එක්ක. මොකද පුංචි පුතෙක් ගැන ලංකාවේ හැමෝම කතා කරන්න පටන්ගත්තා හරේන්ද්‍ර ජයලාල් කරපු වීඩියෝ එකක් නිසා ඒ හැම කෙනාම කිව්වේ ඉන්දියාවේ කල්පනා චව්ලා නැවතත් ලංකාවේ ඉපදිලා කියලා චව්ලා ගගනගාමී වරිය යානය අනතුරට ලක්වී විනාශවී ඇයගේ ජීවිතය නැතිවෙනවා එත් ලංකාව් ඇය වගේම පුතෙක් ඉපදෙනවා ඒ පුතා පෙරභවය ගැන පවසනවා හින්දි කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනවා ඉතින් එක නිසා හරේන්ද්‍ර ජයලාල් නැවතත් කතාවට එනව් කෙසේ නමුත් ඔහු ස්වර්ණවාහිනී ආයතයේ හිටපු දක්ෂ නිවේදකයෙක් ඉති අද අපි කියන්න හැදුවේ ඔහුගේ ආදරණිය පුංචි පවුල ගැනයි.එහෙනම් ඔබත් බලන්නකෝ මේ ආදරණිය කලාකරුවා ගේ ආදරණිය පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *