කවුරුත් වැඩිය දැකලා නැති තීක්ෂණ අනුරාධ ගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 22 මෙන්න

Life Story

සිරස සුපර්ස්ටාර් ලංකාවට ගොඩාක් ගායක ගායිකාවන් හදුන්වලා දුන්නා ඔබට මතක ඇතිනේ ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නෙත් සිරසෙන්ම ලංකාව දැනගත්ත තවත් දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් ගැන ඒ තමයි තීක්ෂණ අනුරාධ කියන්නේ,ඉතීම් මේ වෙද්දී ගීත විශාල ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කියන ඔහු ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගායකයන් අතර සිටින කෙනෙක්.ඉතින් අද අපි කියන්න හැදුවේ අන්න ඒ ගායන ශිල්පියා ගැනයි ඔහුගේ පවුල් ජීවිතය ඔහුගේ ආදරණිය බිරිද ගැනයි.ඔබත් ආදරේ කරන මේ ගායන ශිල්පියාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙලෙක් තමයි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවේ,සිරස සුපර්ස්ටාර් පලවෙනි අදියරෙන්ම ලංකාව දැන හදුනාගත් මේ ආදරණිය ශිල්පියාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් ඔබත් බලන්නකෝ පහලින් දරුවන් දෙදෙනෙක් සමග බිරිඳ සහා තීක්ෂණ ගෙවන ජිවිතේ ගැන තමයි මේ චයාරුප පෙළ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *