තරුණියන් වශිවෙන ලංකාවේ කඩවසම්ම වෛද්‍යවරයා මහනුවර රෝහළේ පණ්ඩුල බස්නායකගේ චයාරුප 25 මෙන්න

Life Story

වෛද්‍ය වුර්තිය කියන්නේ කියල නිම කරන්න බැරි දෙයක්නේ දේවියෙන් වගේ කියලත් අපි කියනවා වෛද්‍ය වරුන්ට ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් ගැනමයි,ඔහු මහනුවර ජාතික රෝහලේ අක්ෂි වෛද්‍ය පණ්ඩුල බස්නායක.අපි ඔහු ගැන කියන්න හිතුවේ ඔහු තමා දැනට මහනුවර ජාතික රෝහලේ ඉන්න කඩවසම්ම වෛද්‍යවරයා නිසා.ඉතින් ඉන්දීය නළුවන් පරදන ලංකාවේ නැහැ මේ වගේ කඩවසම් නළුවෙක් නම් අපිට දැකගන්න.ඉතින් ඔහුගේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා වෛද්‍ය වුර්තිය වගේම ඔහු කායවර්දන ශිල්පියෙක් ඒවගේම තමයි ඔහු ලංකාවේ සිටින දක්ෂ අංගම්පොර සටන් කලාව ප්‍රගුනකරපු දක්ෂ අංගම්පොර ශිල්පියෙක් ඉතින් ඔහුගේ කඩවසම් චරිතේ වගේම ඔහු අපේ රටට කරන්නේ විශාල සේවයක්.ඒ වගේම තමා සමහර දවස් වලට ඔහු රෝහල පැමිණෙද්දී රෝහලේ ආරක්ෂක නිලදාරීන් ඔහුට රැවටෙනවාලු ඔහු වෛද්‍ය වරයෙක් නෙවෙයි කියලත් ඔහුව හරවලා යවන්නත් උත්සහා කරනවලු ඉතින් ඔබත් බලන්නකෝ මේ කඩවසම් වෛද්‍ය වරයාගේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *