අලුත විවහාවුණු ගයාන් චතුරිකා එකතුවෙලා ගයාන්ගේ ලොකුපුතාගේ උපන්දිනයට සුබපැතු හැටි චයරුප 10ක්

Gossip

ගයාන් වික්‍රමතිලක කියන නම කිව්වත් ඒ රූපය දැක්කත් කටහඬ ඇහුවත් ඒ කවුද මොනවද කරන්නේ කියලා නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. කලාකරුවෙක් නොවුණත් ඔහුගේ ආදරණිය ලොකු පුතාවත් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. ඔහුගේ උපන් දිනය ඊයේ තිබුනා ඉතින්.ඒ වෙනුවෙන් ලස්සන සුබ පැතුමක් ගයාන් මුහුණු පොතට එක් කර තිබෙනවා.ලොකු පුතා කියන්නේ ගයාන් ගේ පෙර විවාහයේ පුතාලා දෙදෙනෙක් සිටිනවා ඒ ලොකු පුතා තමයි ඊයේ උපන්දිනය සමරුවේ ඉතින් ගයාන් ආදරණිය ලොකු පුතාට සුබපතා මුහුනුපොතේ සටහනක් තබා තිබුනා එම සටහන පහතින්.

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *