ඔබ අපි ආදරේ කරන ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නිලියන් මේකප් ඇතිව සහ මේකප් නොමැතිව ගත් චායාරූප 24ක් මෙන්න

Gossip

මේකප් නොමැති විට බොහෝ ලාංකික නිලියන්ගේ පෙනුම නැතිනම් ස්වරූපය හාත් පසින්ම වෙනස් සමහර විට ඔවුන් මේකප් නොමැතිව සිටින විට ඔබට අදුර ගැනීමට පවා අමාරුයි නමුත් ඉතාමත් සුළු නිලියන් පිරිසකගේ පෙනුම මේකප් නොමැති විටද ඉතා සුන්දර වෙනවා මේ ලිපිය බැලීමෙන් මේකප් නොමැති විට ස්වභාවික සුන්දරත්වය ඇත්තේ කුමන නිලියගේදැයි ඔබට වටහා ගත හැකි වෙයි. පහත ඇත්තේ ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රීලාංකික නිළියන් මේකප් ඇතිව සහ මේකප් නොමැතිව ගත් චායාරූප ඔබත් ආදරේ කරන නිලියන් මෙතන ඇති ඔබත් උදේ හවස ටීවී එකේ මොවුන්ගේ ටෙලි නාට්ටි නරඹනවා ඇති එහෙනම් මෙන්න බලන්න ඔබත් ආදරේ කරන නිළියන්ගේ චයාරුප පෙළක්.නිලියක් වගේ ලස්සනයි කිවුවාට ඇත්තටම නිලියක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකනම් මේකෙන් හොදට පේනවා.

1 මුතු තරංගා  2 jacqueline fernandez 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 අනර්කලී ආකර්ෂා 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *