ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ සහා ලිමිනි රාජපක්ෂගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 30ක් මෙන්න

Life Story

ලක්ෂ්මන් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා උපතලබන්නේ 1986 අප්‍රියෙල් 10 ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් නාමල් කියන්නේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුතුන් තිදෙනාගෙන් වැඩිමල් පුතනුවන් වෙනවා.නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වත්මන් ක්‍රීඩා ඇමති වරයායි.ඔහු දක්ෂ රගර් ක්‍රීඩකයෙක් වෙනවා ඔහුගේ සහෝදරයින් දෙදෙනාත් යෝෂිත සහා රෝහිත රාජපක්ෂත් දක්ෂ රගර් ක්‍රීඩකයෝ වෙනවා,නාමල් රාජපක්ෂ ඇමති වරයා මේ වෙද්දී සිටින්නේ විවහා වෙලයි ඔහුගේ ආදරණිය බිරිඳ තමයි ලිමිණි රාජපක්ෂ කියන්නේ ලිමිනිගේ පියත් අපේ රටේ ප්‍රසිද්ද වියපාරිකයෙක් වෙනවා.ඉතින් නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට මේ වෙද්දී පුංචි පුතෙක් සිටිනවා ඉතින් අද අපි හිතුවා නාමල් ලිමිණි ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *