කෝටිපති මැණික් වියාපාරිකයෙක් සමග විවහාවුණු සෙව්වන්දි නයනතාරාගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චයාරුප 29ක්

Life Story

tik tok සමාජ මාද්‍යයෙන් ලංකාවේ විශාල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගත් සෙව්වන්දි නයනතාරා ගැන තමයි අද අපි කියන්න හදන්නේ.tik tok නිසාම නයනතාරා දැන් ලංකාවේ ටෙලි කතා වල රංගනයටත් ඇවිල්ල ඒ අගේ දක්ෂ රංගනය සහා ඇගේ සුරූපී බව නිසාම.ලංකාවේ ජනප්‍රියවුනු ගීත රැසකත් නයනතාරා ඇගේ රන්ගනයෙක් දායකවුණා ඉතින් මේ වෙද්දී නයනතාරා විවහා වෙලා තමා සිටින්නේ ඇය විවහාවුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සුපිරි මැණික් වියපාරිකයෙක් සමගයි ඉතින් මේ වෙද්දී සාර්ථක ජිවිතයක් ගත කරන සෙව්වන්දි නයනතාරාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් තමයි අපි මේ ඔබට ගෙනාවේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *