පුංචි තිරයේ දගකාරිය සුරූපී නිළි ධනන්ජි තාරුකාගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 25ක් මෙන්න

Gossip

දක්ෂ දගකාර අපේ රටෙන් බිහිවුණු තවත් එක රංගන ශිල්පිනියක් තමයි ධනන්ජි තාරුකා කියන්නේ.ඉතින් අපි අද හිතුවා මේ ආදරණිය සුන්දර කළා කාරිනිය ගැන ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට මේ දවස් වලනම් ඇය ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වෙන හොද වැඩේ ටෙලි කතාවෙන් අපිට දැකගන්න පුළුවන් ඒ වගේමයි අපේ රටේ පුංචි තිරයේ විකාශයවුණු තවත් ටෙලි කතා රැසක ධනන්ජි තාරුකා අපිට දැකගන්නට ලැබුනා ඉතින් දැන්නම් ඇය සිටින්නේ විවහාවෙලා ඉතින් ඇගේ සැමියා සමග දැන් ඇය සුන්දර ජිවිතයක් ගතකරනවා ඉතින් අපි හිතුවා ඇගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *