සුපිරි නිලි දුලීකා මාරපන සැමියා සමග ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 20ක් මෙන්න

Life Story

විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ දුලීකා කුමාරි විජේකූන් මාරපන දුලීකා මරපාන උපත ලබන්නේ 1975 නොවැම්බර් 15 රූපවාහිනියේ සහ සිනමාවේ නිළියක් සහ ප්‍රසිද්ධ කථිකයෙකි මාරපන වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වන්නේ මලි ටෙලිඩ්‍රාමා හි ඩිංගිරි අම්මා චරිතය සඳහා ය.දුලීකා විවහාවෙලා සිටින්නේ තවත් නළුවෙක් වන සුජීව සමගයි.මෑත කාලේදී අපිට දුලිකාව සිංහල සිනමාවෙන් හමුවෙන්නේ සුපර්නා චිත්‍රපටයෙන් ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ මේ සුන්දර නිලි දුලීකා මාරපන ගැනයි,කුඩා කාලයේ බොහොබ දුක් විදපු දුලීකා පියාගෙන් බේරෙන්නත් ලොකු මහන්සියක් වුනු කෙනෙක් කියන එක ලංකාවම නොදන්නා දෙයක් නෙවෙයි.ඉතින් සුජිවත් සමග දුලීකා ගෙවන සුන්දර ජිවිතයේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *