නැවතත් මව් පියන් වෙන්න ඉන්න පේෂල සහා පුර්නිකා පලවෙනි සංවත්සරේ සමරයි චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

පේෂල මනෝජ් පුර්නිකා විවාහය ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කාතාකරපු දෙයක් ඉතින් මේ වෙද්දී ඔවුන් දෙදෙනා සාර්ථක විවහා දිවියක් ගතකරනවා ඔවුන් දෙදෙනාගේ දරුවන් දෙදෙනාද ඔවුන් සමග ජිවත් වෙනවා ඒ වගේමයි ඔවුන් දෙදෙනා විවහාවෙලා ඊයේ දිනයට වසරක් වෙනවා පේෂලා පොස්ට් එකකුත් දාලා තිබුනා පුර්නිකාට සහා පුතාට සුබ පතලා ඒ වගේමයි මේ වෙද්දී ඔවුන් දෙදෙනා නැවතත් මව් පියන් වෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින එක පේෂලා ඒ ගැනත් දාපු පොස්ට් එකේ කියලා තිබුනා ඒ කියන්නේ ලගදීම තවත් එක්කෙනෙක් මේ පවුලට එකතුවෙන්නයි යන්නේ ඉතින් ඔවුන්ගේ විවහා දිවියට වසරක් වෙද්දී අපිත් ඔවුන් දෙදෙනාට ආදරෙන් සුබ පතනවා ජිවිතේ හැමදාම ආදරෙන් ඔවුන්ට ඉන්න ලැබෙන්න කියා ඉතින් මේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *