පාර්ලිමේන්තුව හොල්ලන අපේ රටේ මැති ඇමති වරුන්ගේ ඔබ නොදුටු සුරූපී දියණියන් මෙන්න

Gossip

අද අපි කියන්න හදන්නේ ලංකාවේ ඉන්න දේශපාලකයින්ගේ ඔබ නොදුටු සුරූපී දුවරුන් ගැනයි දිනෙන් දින උණුසුම් වන පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමති වරුන්ගේ සුරූපී දියනියන්ද සිටිනවා වැඩිය පෙනෙන්න නැති උනාට මෙයාලා ලංකාවේ ඉන්නවනම් අඩුයි වැඩිපුරම ඉන්නේ පිටරටවල් වල ඒ නිසා මේ කියන්න හදන්නෙත් ඒ වගේම සුරූපී දුවරුන් ටිකක් ගැන බලන්නකෝ ඔයාලත් මෙයාලව දන්නවද කියලා තාත්තලා කොහොම උනත් ලස්සන දුවල ටිකක් නම් ඉන්නවා

තිස්ස අත්තනායක මහතාගේ දියණිය දුල්මිණි අත්තනායක

ඇමති බන්දුල ගුනවර්දන මහතාගේ දියණිය

ඇමති ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාගේ දියණිය

හිටපු ඇමති රවී කරුණානායක මහතාගේ දියණිය

ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ දියණිය

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *