සැමියන් දෙදෙනාම අතහැර තනිව ජීවත්වෙන නිරෝෂා විරාජිනිගේ චයාරුප 20ක් මෙන්න

Life Story

නිරෝෂා විරාජිනී මේ වෙද්දී හිරු ස්ටාර් වේදිකාවේ කැපී පෙනෙන විනිසුරු වරිය ගැන තමා මේ කියන්න හදන්නේ.සුන්දර ගීත ගණනාවකින්ම පිරිපුන් සුන්දර ගායිකාවක් තමා නිරෝෂා විරාජිනී.ඉතින් පළමු සහා දෙවන විවාහයෙන් වෙන්වුණු නිරෝෂා මේ වෙද්දී තනිවම තමයි ජීවිතය ගත කරන්නේ.ඉතින් නිරෝෂා ඉපදෙන්නේ 1973/ජනවාරි 13 වෙනිදා මහනුවරදී.නිරෝෂා 2000 වසරේදී පළමුවෙන්ම විවහාවෙන්නේ නලින්ද සම්පත් කියලා කෙනෙක් සමග.වසර 2005 දී එම විවාහයට සමුදෙන නිරෝෂා නැවත වරක් විවහාවෙනවා යසන්ත නිමලතෙජ කියලා කෙනෙක් සමග වසර 2009දී.ඊට පස්සෙ ටික කාලෙකින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ විවාහයද දෙකඩ වෙනවා,ඉතින් තවමත් තනියම ජිවිත් වෙන මේ සුන්දර කළා කාරිනියගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් තමා මේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *