දැක්කම තරුණ තරුණියන් වශිවෙන පියුමි හන්සමාලිගේ සරාගී චයාරුප 30ක් මෙන්න

Gossip

පියුමි හංසමාලි කියන්නේ තරුණ තරුණියන් ගේ සිත් ඇදගන්න සුරුපිනියක් වගේම දක්ෂ නිරුපිකාවක් වගේම නිලියක් ඇයට ඉන්දියාවේ ද රංගනයට ආරදනාවක් ලැබුනා ඉන්දියාවේ චිත්‍රපටයකට ඉතින් ඔබට මතක ඇතිනේ රන්ජන් රාමනායක මහතා සමග හඩ පටයක් නිසාත් පියුමි ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්දවුනා,ඒ වගේමයි ලංකාවේ නිලියක් නිරුපිකවකගේ මුහුනුපොතේ ගිනිමේ වැඩිම ප්‍රේක්ෂකයින් සිටින්නේත් පියුමිට ඒ වගේමයි instagram එකෙත් වැඩිම ප්‍රේක්ෂකයින් ඉන්නේ පියුමිට ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවේ ලංකාවේම අවදානය දිනාගන්න සුරුපිනිය පියුමි හන්සමාලිගේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *