රටම ආදරේ කරන චතුර අල්විස්ගේ සොදුරු කැදැල්ලේ ඔබ නොදුටු චයාරුප පෙළක් මෙන්න

Gossip

චතුර අල්විස් කියන්නේ ලන්කාවේ ජනප්‍රිය මාධ්‍යවේදියෙක්. මහජනයා අතර ජනප්‍රියම මාධ්‍යවේධියෙකු ලෙස චතුරව හදුන්වන්නට පුලුවන්. එමෙන්ම ඔහු මෙහෙයවන වැඩසටහන් වන ටෝක් විත් චතුර , ට්‍රැවල් විත් චතුර වැනි වැඩසටහන් මගින් චතුර තව තවත් ජනප්‍රියත්වයට පත්විය. එම වැඩසටහන් ඔහුගේ දක්ශ කතික හැකියාව නිසා ජනතාව ඔහුව ඉතාම ඉක්මනින් වදලගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි මේ වෙද්දී මුළු රටම ආදරේ කරන මද්‍යවෙදියා කිව්වොත් නිවැරදි අද අපි ඔහුගේ පුංචි කැදැල්ලේ සහ ඔහුගේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට සිතුවා මේ රටම ආදරේ කරන සොදුරු මාද්‍ය වේදියා චතුර අල්විස් ගේ චයාරුප පෙළක්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *