ඉන්දීය පෙම්වතාට රුපියල් කෝටි 14කට ගේම දුන්නා කියපු ලංකාවේ නිලි අක්ෂා සුදාරිගේ චයාරුප 20ක්

Gossip

ඉන්දීය ජාතිකයකු සමඟ පෙම් සබඳතාවක් පවත්වා විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා ඔහුගෙන් රුපියල් කෝටි 14කට අධික මුදලක් ලබාගෙන සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කරන ලදැයි කියන ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය සහ චිත්‍රපට නිළි ආක්ෂා සුධාරි මෙනෙවියට වසර ගණනක් නඩුවක් තිබුනා ඔබට මතක ඇති.තමා සමඟ පෙම් සබඳතාවක් පවත්වා, තමාගෙන් විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා රුපියල් කෝටි 14කට අධික මුදලක් ලබාගෙන සාපරාධී විශ්වාසය කඩකරන ලදැයි සඳහන් කරමින් බොරලැස්ගමුව, රත්තනපිටිය, අන්දිරිස් මාවත, අංක 70/15 නිවෙසේ පදිංචි ගමගේ ආශා කුමාරි නොහොත් ආක්ෂා සුධාරි මෙනෙවියට එරෙහිව ඉන්දීය ජාතික කේ.පී. ගෝපිරාජ් මහතා රහස් පොලිසිය වෙත පැමි‚ල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබිනි.අදාළ සැකකාරිය රුපියල් ලක්ෂ 30ක ශරීර ඇප සහ රුපියල් 25,000ක මුදල් ඇප ද ලබාසිටි ඇය දැන්නම් කලාවේ පෙනෙන්නට නැහැ ඉතින් අපි හිතුවා ඇගේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *