හැමෝම දන්නා සරා සජිත ඇන්තනිගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ සුන්දර චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

අපේ රටෙන් බිහිවුණු අතිදක්ෂ කල කරුවෙක් තමා ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා නළුවෙක් නිවේදකයෙක් වැඩසටහන් අද්‍යක්ෂකයෙක් වගේ ඉතාම වටිනා හැකියාවන් රැසක් තිබෙන මේ කළා කරුවාගේ බාලම පුතා තමා සජිත ඇන්තනි ඉතින් මේ දවස් වල හැමෝම අතරේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය චරිතයක් තමා සරා කියන්නේ නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි කතාවේ සරා කිවුවාම හැමෝම දැන් දන්නවා ඒ තරම්ම ඔහුගේ රංගනයෙන් ඔහු මිනිසුන් අතරට ගොස් ඉවරයි,ඉතින් අද කියන්නේ හදන්නේ සමනල තටු හපන්පැදුර වගේ ඒවගේ සිටි මේ පුංචි කොල්ල දැන් විවහා වෙලයි සිටින්නේ අපි අද ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවේ මේ ආදරණිය කළා කරුවාගේ සුන්දර කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක්.

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *