කෙල්ලෙක් වෙලා ඉපදිලා කොල්ලෙක් වගේ ජිවත් වෙන ලංකාවම දන්නා emo shaz ගේ චයාරුප 30ක්

Gossip

ටික් ටෝක් හරහා කාලයක් තරුණ තරුණියන්ගේ ජනප්‍රියම චරිතේ උනේ ඒ වගේමයි ඔහු කරන ටික් ටෝක් නිසාත් ඔහුගේ හැඩරුව නිසාත් ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ප්‍රසිද්දවුණු චරිතයක් තමා emo shaz කියල කියන්නේ අපිත් ඔහුගේ ඇත්තම නම ඔහු ඉන්න තැන නම් දන්නේ නැහැ.එත් මේ වෙද්දීත් ඔහු සමාජයේ ඉතාම ප්‍රසිද්ද වගේම ජනප්‍රියයි කියලා නම් කියන්න පුළුවන්.ඒ ඔහුගේ සුන්දරත්වය කෙල්ලෙක්ද කොල්ලෙක්ද කියලත් තාම හොයන කෙනෙක් තමා මෙයා.කෙල්ලෙක් වෙලා ඉපදිලා කොල්ලෝ කරන වැඩ තමා මෙය කරන්නේ ඉන්නෙත් කොල්ලෙක් වගේ,කොල්ලෝ කරන වැඩමයි කරන්නෙත් එක නිසාමයි ඔහු මේ තරම්ම ප්‍රසිද්ද වෙලා ඉන්නේ ඉතින් අද අපි ඔහුගේ චයරුප පෙළක් තමයි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *