සුපිරි වියපාරිකයෙක් සමග විවහාවුණු සුරූපී නිලි රුවන්ගි රත්නායක දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 30ක්

Life Story

සුභා තෙරණියෝ. එතුමයි මෙතුමයි.ජිවිතේ ලස්සනයි.ඩොක්ටර් නවරියන්,වගේ සිනමාපට සහා ටෙලි කතා රැසකින් අපට හමුවුණු සුරූපී තරුණියක් තමයි රුවන්ගි රත්නායක කියන්නේ,දැන්නම් ඇගේ විවාහයෙන් පසුව රංගනයෙන් ඈත්වෙලා තමයි ඇය සිටින්නේ.1988 තමයි රුවන්ගි උපතලබන්නේ,ඉතින් අපේ රටේ තවත් හිටපු සුරූපී දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් තමා රුවන්ගි,ඉතින් අද අපි හිතුවා මේ සුන්දර කළා කාරිනියගේ සහා ඇය දැන් ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන එන්නට ඒ වගේමයි රුවන්ගි විවහාවෙලා ඉන්නෙත් සුපිරි වියපාරිකයෙක් සමගයි. ඉතින් ඔබටත් බලන්න පුළුවන් ඇගේ සහා ඇය ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප පෙළක්,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *