වික්ටර් රත්නායක මහතා බිරිඳ හෂිනි සමගින් තමන්ගේ 79වන උපන්දිනය සමරු හැටි චයරුප 13ක්

Gossip

ප්‍රවීණ ගායනශිල්පි වික්ටර් රත්නායක මහතා ඊයේ තමන්ගේ 79 වන උපන්දිනය සැමරුවා.ඒ වෙනුවෙන් ඔහු රාජගිරියේ වික්ටෝරියා නිවසේ සිටින සුවකළ නොහැකි රෝගීන් සදහා දානමය පින්කමක් සිදුකලා.ඒ ඔහුගේ ආදරණිය බිරිඳ හසිනි සහා ලගම කිහිප දෙනෙක් එකතු කරගෙන.ලොකු ලොකු සැමරුම් නැති මේ සොදුරු කළා කරුවා,මේ කරන ක්‍රියාව අපිත් අගය කරනවා ඔහුගේ පසුගිය 78 වන උපන්දිනය සමරුවෙත් ඔහු දානමය පින්කමක් කරලා ඉතින් අපිත් එතුමන්ට සුබම සුබ උපන්දිනයක් කියා අපේ සුබපැතුම් එකතු කරනවා ඉතින් ඔහු සහ බිරිඳ එම අවස්ථාවේ ගත් චයාරුප පෙළක් අප ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා මේ එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *