එක රැයකින් ලංකාවේම ජනප්‍රියවුනු සහන්ගි හන්සාන්ජලි දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 18ක් මෙන්න

Gossip

සහන්ගි හන්සාන්ජලි ඔබට මතකද. බදුල්ලෙන් සිරස the voice වැඩ සටහනට පැමිණි සහන්ගි battal round එකට එනකල් තරගවැදුණු කිත්තනේ කිනත්තේ කිත්තිකතානේ ගීතය අදටත් ලංකාවේ වැඩිම දෙනෙක් බලපු ගීතය කියලත් කියන්න පුළුවන් ඒ වගේමයි සහන්ගි එකම එක ගීතයකින් ලංකාවේම තරුණ තරුණියන් වැඩිහිටියන්ගේ ආදරේ දිනාගන්නවා.voice teen එකෙන් ඉවත්වීමත් සමග සහන්ගි එයාගෙම තවත් ගීතයක් කරනවා එකත් ගොඩාක් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා,තවමත් 15 වන වියේ පසුවන සහන්ගි හන්සාන්ජලි ගැන තමා අද අපි ඔබට කියන්න හිතුවේ.ඒ වගේමයි සහන්ගිගේ චයාරුප පෙළක් තමා අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ එක රැයකින් ලංකාවේම ආදරේ දිනාගත්ත මේ පුංචි කෙල්ලගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් තමා මේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *